Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon Instagram Icon YouTube Icon Pinterest Icon

Olympic Bars Sri Lanka

Olympic 4 feet bar

Olympic 4 feet bar

Rs. 13,900.00

Olympic Curl bar

Olympic Curl bar

Rs. 13,900.00

Olympic Super Curl Bar

Olympic Super Curl Bar

Rs. 15,900.00

Olympic 5 feet bar

Olympic 5 feet bar

Rs. 16,500.00

Olympic 6 feet bar

Olympic 6 feet bar

Rs. 17,500.00

Triceps Bar Olympic

Triceps Bar Olympic

Rs. 19,500.00

Olympic 7 feet bar

Olympic 7 feet bar

Rs. 20,500.00

Dead Lift Bar C3-21

Dead Lift Bar C3-21

Rs. 21,900.00

Olympic Bar 8

Olympic Bar 8

Rs. 30,850.00

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)

Olympic Bars price in Sri Lanka

Buy Olympic Bars from Eser Marketing International